Ankara Mühendislik

Çevre Politikası

HEDEFİMİZ;

Doğal kaynak tüketimi ve atık üretimini azaltıcı çalışmalar yapmak,
Faaliyetlerimizle ilgili risk değerlendirmeleri sonucunda iş sağlığı ve cevre risklerini en aza indirgemek,
Çevre ve İş kazalarının oluşumunu engelleyen düzeltici önleyici faaliyetleri başlatmak ve uygulamak,
Eğitim ile tüm çalışanların iş sağlığı, güvenliği ve cevre bilincini arttırmak,
PVC sektöründe sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, çevreyi koruyan lider bir kuruluş olmaktır.